Het sleutelmoment

Ontdek waarom 'Va, pensiero' een cruciale rol speelt in C(h)oeurs 2022

Tue, May 10, 2022

C(H)ŒURS 2022 is een voorstelling over “de gevaarlijke schoonheid van de massa”, zegt regisseur en choreograaf Alain Platel. Hij ging aan de slag met de politiek geladen werken van de operameesters Richard Wagner en Giuseppe Verdi, muziek met een hoog kippenvelgehalte.

Bekend in de oren

Alain Platel kiest er bewust voor om geen volledige opera te regisseren, maar wil met bekende stukken uit beroemde opera’s een nieuwe voorstelling samenstellen. Op die manier probeert hij het publiek te raken met muziek die bekend in de oren klinkt. In C(H)ŒURS 2022 gebruikt Platel het patriottistische werk van Verdi en Wagner om te onderzoeken waarin de kracht en het gevaar schuilen van massabewegingen anno 2022. Ook Verdi’s beroemde slavenkoor 'Va, pensiero' passeert de revue, en treedt op als sleutelmoment in de voorstelling.

'O mijn vaderland, zo schoon en verloren!', zingt een koor van Joodse slaven in de opera Nabucco. Ze worden onderdrukt door de koning van Babylonië en treuren met deze woorden over hun land. Het populaire deuntje heeft de Italiaanse componist heel bewust voor een breed publiek geschreven. Zo koos hij voor een makkelijk zingbare melodie die direct aanslaat en klinkt het orkest als een volkse dorpsfanfare die de zingende meute begeleidt. Verdi wilde mensen samenbrengen met zijn muziek en deed daar ook de nodige aanpassingen voor.

Choeurs beeld1
Tijdens de repetities van C(h)oeurs (c) Filip Van Roe

Het is geen toeval dat Verdi een aanstekelijke melodie plakt op een tekst over ontevredenheid, protest en nationale hoop. In Verdi’s tijd bestond Italië nog uit vele, kleine vorstendommen en kwamen er stemmen op om die te verenigen. Dat grote, eengemaakte Italië zou staan voor vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Ook Verdi geloofde in dit verhaal en gebruikte zijn muziek om mensen hierrond samen te brengen. 'Va, pensiero' groeide uit tot het lijflied van de Italiaanse eenmaking en wordt tot op de dag van vandaag geassocieerd met protest en ongenoegen.

Bekijk hoe ook in ons huis 'Va, pensiero' werd ingezet als protest tegen de recentste sluiting van de cultuursector, en lees verder onder de video:

Kippenvel

In C(H)ŒURS 2022 zorgt dit beroemde protestlied voor een kantelpunt in de voorstelling. Wanneer 'Va, pensiero' weerklinkt, zien we hoe het koor en de dansers voor het eerst echt samenkomen, en we ervaren hoe groepen elkaar onderling kunnen meeslepen in hun handelingen en protestacties. Zo steken de dansers het koor aan om mee te doen met hun bewegingen. Vanaf dit moment ontsporen de groepsdynamieken in de voorstelling en komt het besef dat protest niet alleen tot vrijheid en broederlijkheid leidt, maar ook tot gewelddadigheid. Die negatieve kant, die Platel omschrijft als “de gevaarlijke schoonheid van de massa”, wordt op de tonen van Verdi’s Slavenkoor ingezet.

Choeurs beeld2
Foto uit C(h)oeurs 2022 (c) Filip Van Roe

Sign up for our newsletter

Follow us