http://www.ioacademy.be

De International Opera Academy (IOA) wil klassiek gevormde zangers en pianisten opleiden in aanloop naar een professionele carrière binnen het domein van opera en muziektheater. Zij vormt dus een brug tussen klassieke muzikale opleidingen en praktijk, en werkt daartoe samen met verschillende partners uit de beroepswereld: nationale en internationale operahuizen, muziektheaters en concertorganisatoren.  Meer bepaald komen de studenten van de IOA regelmatig over de vloer bij Kunsthuis Opera Vlaanderen voor stages, concerten en producties.

Met de oprichting van de IOA werd een bestaand hiaat in het muziekonderwijs opgevuld. Het voltijdse onderwijsprogramma van de IOA is eveneens uniek in België. Voor de selectie van een nieuwe groep getalenteerde studenten wordt om de twee jaar een auditie- en selectieproces opgezet op internationale schaal. De eerstvolgende auditieronde vindt plaats in 2018-2019. 

Het voltijds onderwijsprogramma, dat twee academische jaargangen beslaat, is gestoeld op vier pijlers, waarbinnen een vast vakkenpakket wordt gedoceerd: (1) interpretatie en techniek; (2) acteren en beweging; (3) opera-theorie; en (4) praktijk. 

Tijdens het eerste jaar van de opleiding organiseert de IOA meerdere kleine en middelgrote projecten en producties (begeleid aan de piano); tijdens het tweede academiejaar van de cyclus wordt (o.m.) telkens één grote operaproductie met orkest georganiseerd. Doorgaans zijn deze professionele projecten, begeleid door regisseurs en dirigenten met internationale referenties, publiek toegankelijk. Daarnaast kunnen studenten deelnemen aan een stage bij één van de professionele partners van de IOA. Ten slotte nemen de studenten deel aan verschillende masterclasses per jaar. 

De producties en projecten van de IOA kaderen in een politiek van verspreiding van het opera-genre, specifiek gericht op jong en nieuw publiek. Via verschillende mediakanalen wordt op relatief grote schaal publiek geworven. De IOA vervult op deze manier een taak die staat op het snijvlak van onderwijs en cultuur.