Waarom een gift helpt

Opera en ballet zijn arbeidsintensieve kunstvormen die verschillende artistieke uitingen samen brengen. Subsidies en een sterke ticketverkoop alleen kunnen de werking niet vrijwaren.
Uw milde bijdrage is nodig opdat wij kunnen blijven inspireren en begeesteren met deze complete kunstvormen.

Omdat u graag wilt weten waaraan uw geld besteed wordt, hebben we 4 afzonderlijke bestemmingen voor de giften bepaald. Door aan deze bestemmingen een gift toe te wijzen, legt u zelf accenten en beslist u aan welk deel van onze artistieke werking u wilt bijdragen.

Hoe een gift doen?

Indien u Opera Ballet Vlaanderen algemeen wilt steunen, kan dat door ‘Opera en ballet’ te vermelden bij de mededeling. Wilt u één of meerdere van onze bestemmingen steunen, vermeld dan de projectnaam.

Giften mogen gestort worden op de giftenrekening: IBAN: BE 38 3751 1172 3972
BIC: BBRUBEBB

Belastingvoordeel

Elke gift vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar. U ontvangt een fiscaal attest op naam van de titularis van de rekening vanwaar de bijdrage werd gestort in het eerste kwartaal volgend op het jaar van de betaling van uw gift.

Contact

Wim Van Bree / wvanbree@operaballet.be 
Van Ertbornstraat 8 / 2018 Antwerpen / 03 202 10 08
Schouwburgstraat 3 / 9000 Gent / 09 268 10 11