Now Playing: Satyagraha

Regisseur en choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui blaast opnieuw leven in Philip Glass’ Satyagraha, een portretopera over Mahatma Gandhi (1869-1948). De kunstvormen opera en ballet vloeien samen en versterken elkaar. De zangers enerzijds staan in voor de herkenbare (historische) personages. Anderzijds vertonen de dansers uit het OBV ballet vloeiende bewegingen die gelezen kunnen worden als de belichaming van de eeuwige strijd tegen onrecht.

SAT begin
Thema

Gandhi wordt gezien als een invloedrijk figuur in de twintigste eeuw omdat hij opkwam voor de onafhankelijkheid van India. Hij protesteert op een geweldloze manier en toont aan dat zo een protest krachtiger is dan eender welke sterke macht. Een van zijn sterkste bewegingen is de zoutmars, waarmee hij het begin van het einde van de Britse heerschappij over India inluidde. Gandhi zou echter niet de inspirerende figuur zijn geweest die hij vandaag nog steeds is zonder zijn vroege jaren in Zuid-Afrika. In deze periode plantte hij zijn eerste zaadjes als vrijheidsstrijder om daar de strijd aan te gaan met de toenemende repressie tegen de Indiase minderheid. Altijd werd hij bij zijn daden geleid door de gedachte van de geweldloosheid, die de centrale boodschap zou worden van de beweging die zich rond hem vormde. Gandhi omschreef zijn idee van vreedzaam verzet als Satyagraha, wat als ‘kracht van de waarheid’ vertaald kan worden. Met deze boodschap inspireerde hij er protestbewegingen van minderheden overal ter wereld mee.

SAT 1

Satyagraha wijkt af van een klassieke opera omdat het geen lineair vertelde verhaallijn heeft. In plaats daarvan selecteerde Philip Glass samen met zijn librettiste Constance DeJong concrete momenten uit Gandhi’s tijd in Zuid-Afrika. Ze hebben deze momenten verwerkt in verschillende scènes en in niet-chronologische volgorden geplaatst. De oprichting van het dagblad Indian Opinion, het verbranden van discriminerende registratiekaarten van de Indiase minderheid, de protestmars van Newcastle zijn zo een aantal voorbeelden. Een opvoering van Satyagraha bijwonen valt daarom te vergelijken met een tentoonstelling bezoeken. Glass zelf vergelijkt het met een fotoalbum bekijken.

SAT 3

Cherkaoui: ‘Het gaat eigenlijk niet per se om één persoon, maar om de mens die op zoek is naar de cyclus van rechtvaardigheid en de intentie om ervoor te zorgen dat iets slaagt of niet.’ Om dit idee te versterken, draagt elk van de drie bedrijven van Satyagraha de naam van een historische geestesgenoot van Gandhi. In het eerste bedrijf staat Leo Tolstoj centraal wiens geschriften een grote inspiratiebron waren voor Gandhi. Tolstoj representeert daarom het verleden. Rabindranath Tagore is de belichaming van het heden in het tweede bedrijf. Hij is een vriend en tijdgenoot van Gandhi. Na Gandhi’s dood wordt zijn erfenis verder gezet door Martin Luther King Jr. die de toekomst voorstelt. Het idee dat figuren die opkomen voor mensenrechten steeds opnieuw terugkeren, versterkt het cyclische idee dat belangrijk is in het thema.

SAT 6
Opdracht

Wie zou vandaag de dag zo’n geestesgenoot van Gandhi kunnen zijn? Wie komt op voor mensenrechten? Een voorbeeld is Amanda Gorman, een 24-jarige dichter en activist die opkomt voor onderdrukking, feminisme, ras en marginalisering, en de Afrikaanse diaspora.

Muziek

Glass staat bekend voor zijn minimal music of minimalistische muziek. Deze term spreekt tot onze verbeelding en is dan ook overgenomen uit de beeldende kunst. Als compositiestijl beschrijft het muziek dat vereenvoudigd is op ritmisch, melodisch en harmonisch vlak. Wat je uiteindelijk hoort, zijn herhalingen van vaak korte muzikale zinnen die geleidelijk aan subtiel variëren. Door de vele herhalingen is de muziek in staat een bijna hypnotische aantrekkingskracht te creëren.

PG

Glass zorgt ervoor dat de minimalistische muziek Gandhi’s biografische episodes begeleidt. Tegelijkertijd verbindt de componist zijn muziek met teksten uit de hindoeïstische Bhagavad Gîtâ die inhoudelijk corresponderen met de episodes. De Bhagavad Gîtâ is een een oeroud heilig schrift van het hindoeïsme waarin cruciale vragen naar spiritualiteit en menselijk handelen worden gesteld. De tekst staat geschreven in de heilige schrijftaal van het hindoeïsme, namelijk het Sanskriet. Dat laatste is een dode taal dat waarschijnlijk door niemand nog begrepen zal worden. Glass zorgt ervoor dat de tekst aansluit bij de focus op ritmische en harmonische processen in de muziek. Opnieuw komt dus het cyclische idee naar voor door de vele herhalingen.

SAT 4
Opdracht

Luister naar het volgende stukje muziek en luister naar de minimalistische karakteristieken van Glass' muziek. Let op de herhalingen en hoe deze herhalingen gradueel variëren.

De visie van Cherkaoui

Cherkaoui raakte geïnspireerd door de gedachte van eeuwigheid in het verhaal van Gandhi, die hij verbeeldt door zijn zo eigen eeuwige bewegingstaal bestaande uit voortdurende bewegingsequenzen. Voor hem is het doorslaggevende aspect van de zoektocht naar waarheid ‘dat we ons de vraag stellen wat het betekent om mens te zijn, en hoe wij menselijker met elkaar kunnen omgaan’. Daarnaast benadrukt hij de zoektocht naar diep respect voor de ander en het vermogen om met elkaar te delen. Cherkaoui: ‘Voor mij bestaat de diepere zin van het leven erin dat men doorgeeft wat men geleerd heeft. Satyagraha werd geschreven met een blik op figuren als Gandhi of Martin Luther King, die grootse dingen hebben gedaan voor de mensheid en in de twintigste eeuw [...] Ze stonden in hun tijd aan de ‘foute’ kant van de wet maar aan de juiste kant van de gerechtigheid.’

SAT 2

Cherkaoui: ‘We zijn opgevoed om te denken en soms zelfs om kritisch te denken, maar niet om kritisch te handelen. [...] Daarom vind ik het zeer belangrijk dat dans deel uitmaakt van Satyagraha. Dans is voor mij de extreemste en meest fundamentele daad waarmee een lichaam zich kan uiten en in de ruimte positioneren. Vaak krijgt die fundamentele daad een plaatsje in de marge. De muziek van Philip Glass ervaar ik net als een uitnodiging om me te bewegen.’ (Het interview met Cherkaoui kan je verder lezen in het programmaboekje van Satyagraha)

Andere belangrijke accenten die Cherkaoui legt:

  • Geweldloze opstand: Gandhi voert wél actie, maar zonder geweld

  • Vergeving: het idee anderen te vergeven voor hun fouten en toch vooruit te gaan

  • Luisteren naar de vrouwelijke stem: Vrouwen laten horen in een wereld waarin de mannelijke stem steeds de waarheid van het tijdperk ‘belichaamt’

SAT 5
Opdracht
  1. Antwoord op de vragen van Cherkaoui: Wat het betekent om mens te zijn? En hoe wij menselijker met elkaar kunnen omgaan?
  2. Gandhi koos ervoor om actie te voeren op een geweldloze manier. Als je onrecht ziet, wat doe je dan? Handelen (iets eraan doen) of niet? En als je iets doet, wat dan, en hoe?
SAT einde
Foto's van Satyagraha zijn van Annemie Augustijns

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Volg ons