Fall

Info en tickets

Fall

Fall

Sidi Larbi Cherkaoui

a5c5p000000XhiVAAS-a0b5p00001PY4gPAAT


Fall is het eerste werk dat artistiek leider dans van Opera Ballet Vlaanderen Sidi Larbi Cherkaoui als choreograaf creëerde voor zijn gezelschap in 2015. Het is een werk op muziek van de Estse componist Arvo Pärt (°1935). Deze grootmeester van het minimalisme ontwikkelde een eigen stijl, de tintinnabuli. Gebaseerd op mystieke ervaringen onthulde Pärt deze compositiestijl, genoemd naar het Latijnse woord voor klokjes. De basis hiervan is de zeer specifieke kwaliteit opgebouwd rond een eenvoudige drieklank. Deze eenvoud binnen complexe structuren, die Pärt als rust omschrijft, inspireerde Sidi Larbi Cherkaoui tot het creëren van vloeiende bewegingen waarin nooit een halt zit. Cherkaoui ontwikkelt cycli van vallen, opstaan en herrijzen, die uiteindelijk verandering teweegbrengen.

Fall is een gelaagd stuk. Als kleurrijke, vallende herfstbladeren laten de dansers zich meevoeren door de wind. Iedereen is mekaars medestander in deze krachtmeting met de zwaartekracht, aangedreven door de kracht van de dansers om de ander in de beweging voort te stuwen en de souplesse van de danseressen om telkens zichzelf te overstijgen op de spitsen. Hoe vaak ze ook worden neergehaald en als het ware naar de vloer getrokken, even vaak worden ze haast onzichtbaar gedragen en opgetild. Hoe chaotisch en ontredderd alles mag lijken, we kunnen terugvallen op patronen die we intuïtief begrijpen en die ons naar het volgende stadium zullen voeren als in een perpetuum mobile. In balans en met mekaar verbonden, de oerstaat van de menselijke natuur.


45 min


Data

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Volg ons