Now Playing: Brodeck

Welkom bij ons Now Playing aanbod, een spannend programma dat zowel informatief als inspirerend is. Via dit traject kunnen de leerlingen de wereld van opera, ballet en muziektheater verkennen, met speciale aandacht voor zowel de voorbereiding, het live gebeuren alsook de naverwerking in de klas.

‘Mijn naam is Brodeck’

Le rapport de Brodeck door Philippe Claudel biedt leraren de gelegenheid om diepgaande discussies te voeren met leerlingen over de essentie van de menselijke natuur, de impact van oorlog op zowel individuen als gemeenschappen, en het belang van het behouden van herinneringen, zelfs als ze pijnlijk zijn. Deze donkere parabel over oorlog, xenofobie en herinnering is zeer relevant in het huidige tijdsgewricht.

Het verhaal van Brodeck roept op tot bewustwording en stelt de vraag: hoe moeten we als samenleving, zowel slachtoffers als daders, omgaan met de traumatische en gewelddadige gebeurtenissen die achter ons liggen?

Opdracht

Na het voltooien van de lectuur van Le rapport de Brodeck is het mogelijk om een nagesprek te faciliteren met de leerlingen. Hier staan enkele vragen die als richtlijn kunnen dienen voor dit gesprek.

Kostuum algemeen2
Kostuumschets Brodeck.

‘Vergeet het alsjeblieft niet’

Le Rapport de Brodeck vertelt een verhaal met universele strekking, waarin de aard van de mens wordt belicht. Claudel verkent concepten als de Anderer en de Fremdër, de ander en de vreemde. Hij tracht te tonen dat geweld zich snel en in alle richtingen kan ontwikkelen zodra scherpe grenzen worden getrokken tussen ons en de ander. Er klinkt altijd de roep om te leren van de geschiedenis. Nie wieder.

Opdracht

Martha Claeys, doctor in de filosofie verbonden aan het Centrum voor Ethiek van de Universiteit Antwerpen, schreef deze tekst als reflectie op het universele verhaal van Brodeck. Kan dit jou inspireren om ook een essay te schrijven? Laat het ons weten!

Mahnstein
Monument tegen oorlog en fascisme bij het huis van Adolf Hitler.

‘Ik heb er niets mee te maken’

Filosofe Hannah Arendt benadrukt een vergelijkbaar punt in haar boek Eichmann In Jerusalem: A Report On The Banality Of Evil wanneer ze spreekt over 'de banaliteit van het kwaad'. Bij het zien van Eichmann in de beklaagdenbank realiseerde ze zich dat deze man, die het gruwelijke lot van miljoenen Joden bepaalde, niet de belichaming van het kwaad was. Hij droeg geen hoorns op zijn hoofd en verborg geen puntige staart in zijn broek. Hij was net als u en ik, een onopvallend mens, een ambtenaar die deed wat hem was opgedragen. 'Gedachten zijn niet gevaarlijk. Het nadenken zelf is gevaarlijk. Maar niet nadenken is nog gevaarlijker.'

Opdracht

Neem eens een kijkje op de website van het Hannah Arendt instituut, daar kom je meer te weten over haar filosofische concepten en wordt alles in een notendop uitgelegd.

Hannah Arendt stelt oa. dat mensen die geen standpunt innemen over ethiek gevaarlijker zijn dan mensen die wel een standpunt innemen. Je kan met de klas een ethisch dilemma-spel spelen over actuele conflicten, racisme, sociale uitsluiting,...
a) wat is de situatie, b) wat is het dilemma, c) wat zijn de meningen enerzijds, d) wat zijn de meningen anderzijds, e) welke positie neem je zelf in?

Eichman in proces
Adolf Eichman bij zijn proces. Beeld AP.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Volg ons