Het definitieve ontwerp voor Opera Gent

Opera Gent als hedendaagse presentatieplek met respect voor historisch waardevolle delen

ma 29 jan 2024

DO 240118 Stair Hall Straight EDIT

In 2030 willen we opera Gent heropenen als een hedendaags huis voor opera en ballet dat voldoende ruimte biedt tot intensieve samenwerking. Daarvoor moet niet louter een grondige renovatie uitgewerkt worden voor het gebouw uit 1840, maar een volledige herdenking van het operahuis. Een kernteam van vijf partijen brengen hun expertise samen voor deze plannen.

Deze vier partijen stelden een visie voor die het best voldeed aan de Open Oproep die de Vlaamse Bouwmeester in juni 2018 lanceerde: het Londense bureau DRDH Architects werkt voor samen met BAS voor stabiliteit, Arup voor akoestiek en theatertechnieken, Steenmeijer architecten voor restauratie en RCR voor technieken.

“Wij houden van Gent en hebben al een lange verwantschap met deze stad. Wij zijn dan ook verheugd met dit project, waarbij het voorname Gentse Operagebouw zal worden gerestaureerd naar haar vroegere glorie en het zich als een open huis zal nestelen binnen het publieke stadsweefsel.

DRDH Architects

Een inkijk in het gebouw en de theaterwereld

DRDH Architects en co willen voorzien in meer ruimte en licht, maar tegelijk dat het operahuis een grotere verbinding krijgt met de rest van de omgeving. Duurzaamheid, comfort voor de bezoeker en de gebruikers van het gebouw maar ook respect voor de vele historisch waardevolle elementen van het theater zijn belangrijke onderdelen in hun plan.

Maakt Opera Gent vandaag en omwille van omstandigheden soms een gesloten indruk, dan wordt het in dit plan een plek dat de voorbijganger makkelijker kan betreden. Een plek waar je kan doorlopen. Dat zorgt voor een open gevoel en geeft een inkijk in het gebouw en de theaterwereld.

DAY Peristyle Cut 3840x3080 75 FOV

Blikvangers

De overdekte zuilengalerij - of peristylium - die momenteel enkel toegang biedt tot het bespreekbureau en de artiesteningang wordt de algemene publieksingang. Er zal ruimte zijn voor een nieuw bespreekbureau en een shop. Dit wordt het startpunt van elk bezoek aan het gebouw.

Het logeblok en de backstagefaciliteiten aan de achterzijde van het gebouw, die dateren uit de jaren negentig, verdwijnen en de vrijgekomen ruimte zal anders ingevuld worden.

Het publieke hart van de site wordt een aangenaam binnenhof. Die open plaats zal vrij toegankelijk zijn via verschillende toegangen. Eén ervan is bijvoorbeeld een wandelpad langs het water aan de achterzijde van het gebouw.

Het binnenhof zal onder meer leiden naar een nieuw torengebouw met een atrium. Via dit atrium - waar het natuurlijke licht genereus kan binnenstromen - zal de bezoeker naar de verschillende verdiepingen, zalen, salons, bars en vestiaires kunnen gaan. Er komen een tweede kleinere theaterzaal die gebruikt kan worden voor kleinschalige producties.

Een theatrale trap zorgt ervoor dat mensen kunnen zien en gezien worden. Uiteraard wordt het nieuwe gebouw integraal toegankelijk. Dat is nu niet het geval.

De grote zaal en de salons

De grote operazaal werd in de jaren negentig gerenoveerd maar voldoet niet meer aan hedendaagse comforteisen. Daar wordt aan gewerkt, net als aan de akoestiek en de theatertechniek. Het oorspronkelijke kleurenpallet van de zaal zal worden gerestaureerd. Ook wordt de orkestbak vergroot zodat niet enkel de akoestiek maar ook de werkomstandigheden voor de muzikanten verbeteren.

Samen met de zaal zijn de huidige foyer, de Redoutezaal en de neo-barokke Lullyzaal terecht de trots van Gent. Deze unieke enfilade van rijkelijk gedecoreerde salons is echter in een slechte staat. Zij zullen gerestaureerd worden en technisch worden ze aangepast aan de eisen van vandaag.

Lees meer over het vooronderzoek naar de oorspronkelijke kleuren van de salons in opera Gent

1

Achter de schermen

Ook voor de mensen achter de schermen wordt er een sprong gemaakt naar de 21ste eeuw door het volledig herdenken van het logistieke apparaat zoals een zijtoneel. Een nieuwe laad- en losvoorziening zal er voor zorgen dat vrachtwagens op het niveau van het podium geladen en gelost kunnen worden.

Ook nieuwe backstagefaciliteiten worden voorzien zoals kleedruimtes, kantoren en werkruimtes. Er komt een tweede kleinere theaterzaal die gebruikt kan worden voor kleinschalige producties. De toneeltoren en de theater-technische installaties worden aangepast aan de hedendaagse noden en normen.

“Het dossier voor de restauratie van Opera Gent is een proces van vele jaren. Onze voorgangers binnen dit huis maar ook velen binnen de verschillende overheden hebben jaren aan de kar getrokken om Opera Gent een nieuwe toekomst te geven. We zijn hen hiervoor zeer dankbaar en zijn blij dat we de jaren van dromen en plannen eindelijk in realiteit kunnen gaan omzetten. Het uiteindelijke resultaat zal niet enkel een geschenk zijn voor de stad Gent, maar voor heel Vlaanderen. Niet enkel een cadeau voor het opera- en balletpubliek maar voor alle cultuurliefhebbers.”

André Gantman, voorzitter Raad van Bestuur en Bart Van der Roost, CEO Opera Ballet Vlaanderen:

Timing en kosten

De herbestemming van het operagebouw is een terecht ambitieus maar complex dossier. Een bepalende factor bijvoorbeeld is de aankoop van het aanpalende voormalige justitiegebouw dat vooralsnog eigendom is van de Regie der Gebouwen.

Als alles goed gaat kunnen de algemene bouwwerken beginnen in 2026. Het gebouw zou dan enkele seizoenen gesloten zijn om in 2030 weer op te starten en een schitterende nieuwe toekomst tegemoet te gaan die past bij Gent als muziek en cultuurstad.

Tijdens de verbouwing en de sluiting blijft Opera Ballet Vlaanderen uiteraard verder werken en spelen op andere plekken in en buiten de stad.

Opera Ballet Vlaanderen hoopt dat dit project volgens de vooropgestelde timing kan waarmaakt worden en wil alvast de verschillende overheden en alle partners binnen dit project bedanken voor het vele werk en de steun.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Volg ons