Mortier Next Generation Award 2023

ma 19 dec 2022

Preview Still Verbeelding Leeft Roxanas Song16

De prijs

De Mortier Next Generation Award wordt om de twee jaar uitgereikt. Hij wordt toegekend ter ondersteuning van projecten van kunstenaars die aan het begin van hun carrière staan en blijk geven van uitzonderlijk talent. De prijs is toegekend met € 30.000.

Beurs

De Mortier Next Generation Award omvat een fellowship van enkele maanden aan het Wissenschaftskolleg zu Berlin (Instituut voor geavanceerde studies in Berlijn), dat elk academisch jaar residenties aanbiedt aan een interdisciplinaire groep wetenschappers en kunstenaars. De opzet en organisatie van het Mortier Fellowship liggen bij het Wissenschaftskolleg.

Onze steun

De Mortier Next Generation Award steunt projecten in de geest van Gerard Mortier, groot vernieuwer en visionair van het theater. Zijn principes en zijn filosofie zijn uiteengezet in

de boeken Gerard Mortier, "Dramaturgie van een passie" en "Het theater dat ons verandert" ("Dramaturgie einer Leidenschaft" en "Das Theater, das uns verändert", beide uitgegeven door Bärenreiter/J. B. Metzler). Kandidaten worden uitdrukkelijk naar deze twee boeken verwezen.

Aanvraag

Alleen natuurlijke personen die de leeftijd van 35 jaar nog niet hebben bereikt, kunnen zich aanmelden voor de Mortier Next Generation Award. Aanvragen voor de Mortier Next Generation Award 2023 kunnen worden ingediend tot 31 maart 2023 - uitsluitend via e-mail: mortier-awards@gmx.at. Alle aanvragen dienen een beschrijving en een budgetoverzicht te bevatten waarin de kosten voor de uitvoering van het ingediende project worden gedetailleerd. De beschrijving mag niet langer zijn dan 6.000 tekens. Het is mogelijk om foto's, schetsen, video's of soortgelijk materiaal bij te voegen (grote bestanden graag via WeTransfer). De beslissing over de prijs wordt in mei 2023 door een onafhankelijke jury genomen.


Bestemming van het prijzengeld

Het prijzengeld van € 30.000 is bestemd voor het ingediende project. De begunstigde is verplicht het bedrag uitsluitend aan het in de aanvraag omschreven project te besteden. Indien het project niet wordt uitgevoerd, is de begunstigde verplicht de Vereniging hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en de reeds ontvangen betalingen terug te betalen. Hetzelfde geldt in geval van belangrijke wijzigingen in het project, tenzij de Raad van Bestuur van de Vereniging schriftelijk toestemming geeft voor deze wijzigingen. In geval van schending van dit reglement - in het bijzonder in geval van niet-uitvoering van het project, gebrek aan verslaggeving, of ongeoorloofde wijzigingen - is de Vereniging gerechtigd de reeds aan de begunstigde gedane betalingen terug te vorderen. Na afloop van het project is de begunstigde verplicht een schriftelijk verslag in te dienen. Alle belastingen en heffingen in verband met het gesponsorde project komen uitsluitend voor rekening van de begunstigde.
Foto: Opera Ballet Vlaanderen
Uit: Roxana's Song
Choreografie: Aaron Shaw
Regie: Krystian Lada (winnaar van de Mortier Next Generation Award in 2019)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Volg ons