• Vonk

Een cyclus doorbroken

Vake Poes; of hoe God verdween van Lisaboa Houbrechts

door Piet De Volder, di 10 jan 2023

Preview photo by Maarten Vanden Abeele 6

Epische vertellingen en poëzie, literatuur en muziek, dans en beeldende kunst: het theater van Lisaboa Houbrechts is het allemaal tegelijk. Haar nieuwe voorstelling Vake Poes; of hoe God verdween is een fictief familie-epos waarin sleutelmomenten uit Johann Sebastian Bachs Johannespassie een verrassende rol spelen. Muziekdramaturg Piet De Volder voelde de gedreven theatermaakster aan de tand. ‘Vake Poes zoekt de donkere krochten van het realisme op, maar geeft de dingen een heel ander, soms magisch perspectief.’

Lisaboa Houbrechts maakt theater van het grote gebaar, maar met een aparte plaats voor intimiteit. Livemuziek is een van de levensaders van haar scenische taal. ‘Muziek was altijd een deel van mijn theaterwerk’, vertelt Houbrechts. ‘Als ik een theatertekst schrijf, hoor ik constant muziek en geluid. Muziek kan je naar gebieden brengen waar je niet komt met theater, terwijl het woord je regionen laat verkennen waartoe de muziek geen toegang heeft.’

Bevrijding

Trigger voor de vertelling van Vake Poes; of hoe God verdween was het verleden van Houbrechts grootvader van vaders kant: ‘Ik vond de verhalen van mijn grootvader over zijn jeugd tijdens de Tweede Wereldoorlog vrij atypisch ten opzichte van de meeste verhalen over die periode. Wat hem overkomen is, heb ik vervreemd, gedramatiseerd en aangevuld met eigen verzonnen herinneringen. Ik creëerde het nieuwe en fictieve personage Vake Poes. Vake Poes werd slachtoffer van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in de oorlogsjaren 1940. Op school kreeg hij les van broeders, maar met de bezetting van de stad waar hij opgroeide, veranderde het lerarenkorps. Een meester die collaboreerde met de nazi’s nam de plaats van de geestelijke in.’

‘Als kind beleefde Vake Poes de Duitse overheersing als een bevrijding van het misbruik door de Kerk en van indoctrinatie door het katholieke geloof. Maar hij ruilde de ene indoctrinatie voor een andere. Dat vond ik een subversief en dubbel verhaal. Door het vertelperspectief te verbreden, kwam er een interessant generatieconflict binnen in de theatertekst. Ik heb ervoor gekozen een generatie toe te voegen, die de mijne is. Zo ontstond het personage van de Kleindochter aller Kleindochters die de herinneringen van deze fictieve Vake Poes herbezoekt.’

Preview 20221217 rep5 Vake Poes la Geste Kurt Vander Elst
Kurt Van der Elst

Vreemdsoortig sprookje

Het sprookjesachtige en surrealistische van de voorstelling schuilt al in de naam van het titelpersonage, dat niet een op een samenvalt met Houbrechts grootvader. ‘Vake Poes is in deze voorstelling een verzamelaar van katten die hij verzorgt, liefheeft en begraaft.’ En dan is er het verlies van het geloof waar het tweede deel van de titel naar verwijst: of hoe God verdween. Houbrechts: ‘Vake Poes vindt dat God schuldig is aan alles wat hij heeft meegemaakt. In zijn hoofd is er dat torenhoge cliché over hoe er toch geen god kan bestaan die zoveel leed in de wereld toelaat. Dat is een groot contrast met Moeke Poes, zijn vrouw, die standvastig blijft in haar geloof en naar godsdienstwaanzin neigt. Maar ze kijkt ook constant weg van het seksuele misbruik door de Kerk. Vake Poes daarentegen wil niets weten over de Jodenvervolging door de nazi’s. Hij bekommert zich meer om poezen dan om mensen en hij gedraagt zich gewelddadig tegenover zijn vrouw.’

‘De cyclische terugkeer van geweld is het grote thema van de voorstelling. In een verhaal van drie generaties zien we hoe het lijden van de eerste generatie opnieuw het lijden van een derde generatie kan worden.’

Lisaboa Houbrechts

Preview 20221217 rep7 Vake Poes la Geste Kurt Vander Elst
Kurt Vander Elst

Reproductie van geweld

Lisaboa Houbrechts omschrijft de wereld van Vake Poes als een ‘metaforisch universum waarin de grote wereldgeschiedenis inhaakt op de kleine dramaturgie van mensenlevens’. Niet alleen het nazisme en de Holocaust, maar ook de geleidelijke secularisatie van het katholieke Vlaanderen en het koloniale verleden zinderen door in de theatertekst. Houbrechts: ‘Zo is er bijvoorbeeld een zwarte evangelist (gespeeld door Boule Mpanya, red.) die een zwarte Jezus voortdurend moet oplappen en herstellen omdat die wordt aangevallen door de kinderen van de geschiedenis. De reproductie van geweld, de cyclische terugkeer ervan is het grote thema van de voorstelling. In een verhaal van drie generaties zien we hoe het lijden van de eerste generatie opnieuw het lijden van een derde generatie kan worden. Vake Poes gaat over de zoektocht naar een manier om een cyclische terugkeer te doorbreken.’

‘Bachs prachtige aria’s kun je vergelijken met monologen uit Griekse tragedies waarin we werkelijk in het mentale landschap van een personage of een individu duiken.’

Lisaboa Houbrechts

Preview 20221217 rep4 Vake Poes la Geste Kurt Vander Elst
Kurt Van der Elst

Heling

‘Vake Poes verdringt de geschiedenis terwijl de Kleindochter aller Kleindochters juist het verleden wil aantrekken. Terwijl de grootvader meer en meer wegkijkt van zijn verleden en er een proces van afstomping gaande is, wil de kleindochter de riool weer openen. Ze wil geen moreel oordeel uitspreken en ook niets goedpraten, maar wel beelden geven aan zijn verleden om een proces van verwerking in gang te zetten. Ze gaat op zoek naar heling van de wonden die zijn geslagen. In dat proces speelt Bachs muziek een belangrijke rol. Mijn grootvader werd door zijn religieuze moeder verplicht in een kerkkoor te zingen. Die achtergrond heb ik meegenomen in het portret van Vake Poes die God vervloekt en Christus opnieuw zou willen kruisigen, maar die tegelijk erg ontroerd wordt door de muziek uit Bachs Johannespassie.’

‘Bachs prachtige aria’s kun je vergelijken met monologen uit Griekse tragedies waarin we in het mentale landschap van een personage of een individu duiken. Pedro Beriso, repetitor bij Opera Ballet Vlaanderen, realiseerde een mooie transcriptie voor solostemmen en klein orkest van de gekozen fragmenten. Ze zijn op een organische manier in de voorstelling verwerkt.’ Naast de inbreng van het Symfonisch Orkest van Opera Ballet Vlaanderen is er de aanwezigheid op de scène van accordeonist Philippe Thuriot, die Bachs muziek eerder al glansrijk vertaalde naar zijn instrument, en het duo Stijn en Bert Cools (granvat).

Preview 20221217 rep2 Vake Poes la Geste Kurt Vander Elst
Kurt Van der Elst

Mix van religies

Op de scène van Vake Poes vinden we een grote zwarte kubus, die referenties oproept aan Mekka. Bachs passie is dan weer door en door protestants terwijl we inzoomen op een fictief Vlaanderen in de greep van het katholicisme. Via het contrast tussen de verschillende generaties wilde Houbrechts ook het conflict binnenbrengen tussen de oude en jonge generaties in de zoektocht naar spiritualiteit, zingeving en moraal. ‘Jongeren en volwassenen zijn meer dan ooit op zoek naar het hogere. Fascinerend vind ik de spanning tussen de klassieke religie enerzijds, die uit is op verbinding tussen mensen, en de mystiek die meer gaat over de zoektocht naar het goddelijke in jezelf. Vake Poes zet zich af tegen de gemeenschapsvorming in de Kerk, de rituelen en de onderwerping om samen één te worden. De Kleindochter aller Kleindochters duikt in haar eigen lichaam op zoek naar God, waar God resoneert en bewandelt meer een mystiek pad. Bachs muziek vergroot vooral die mystieke kracht.’

Ontdek Vake Poes

Foto top: Maarten Vanden Abbeele

Preview 20221217 rep8 Vake Poes la Geste Kurt Vander Elst
Kurt Vander Elst

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Volg ons