Get acquainted with opera and ballet

Have you always wanted to know what happens behind the beautiful facades of our opera houses? Does it tickle your fancy to step inside? Would you like to get to know opera or ballet? That is possible, because everyone is welcome! Opera Ballet Vlaanderen presents opera and ballet performances, concerts, youth performances and much more. Take a look at our programme and discover the full range.

Ravel ma mre loye 27093269406 o 900x600

What can you expect?

An evening at Opera Ballet Vlaanderen is always unforgettable. You will experience a beautiful performance in a unique setting. The friendly venue staff are always ready to help you and show you the way in our beautiful buildings. On stage, you can expect innovative and moving performances by the best artists from Belgium and abroad. To understand what is being said and sung, you can follow the Dutch and English translations above the stage. And below the stage, our large Symphony Orchestra will be playing. Come along and experience it with your own eyes and ears!

How can you buy a ticket?

You can easily buy a ticket via www.operaballet.be. The price varies, depending on the type of performance and your seat, but there is a seat for every budget. You can buy a ticket for as little as 15 euros. In addition, we also offer many reduced rates. If you would like personal advice on the programme (for example, on which performances are suitable for children) or help ordering your tickets, please contact the box office staff. Do you want to bundle several performances? We offer small and large season tickets in different formulas. Still have questions? Feel free to send us a message via Facebook or Instagram.

How do you prepare for a performance?

A few days before the performance you will receive an e-mail from us with your ticket details and some background information about the production. You can consult the route description to see how you can reach our venues easily. You will find routes for cyclists, information about public transport and the nearest parking spaces. In short, everything you need to arrive without any worries.

Some people prefer to enjoy a performance uninhibitedly. Others prefer to prepare themselves with the help of text material and audio introductions that we offer free of charge via the website, the magazine, the social media or the programme book. The beautifully designed programme book provides both a short 'introduction' to the subject matter and longer reflections on the themes on which the production focuses. If you wish, you can also visit our foyers 45 minutes before each opera performance for a free introduction: the ideal last-minute preparation.

Useful to know

 • There is no dress code. The days when you went to the opera in a rustling ball gown or dinner jacket are long gone. Festive, fashionable or plain: whatever you wear, we want you to look radiant!
 • Check the starting time of the performance well in advance. If you arrive half an hour early, you have enough time to hang up your coat and find your place. Once the performance has started, we keep the doors of the hall closed. Are you late or leaving the auditorium? Usually there is a latecomer's moment when you can still enter the auditorium. The theatre staff will show you the way.
 • For fire safety reasons and for the comfort of our visitors, we ask you to leave your coats, umbrellas, rucksacks, etc. in the cloakroom. The theatre staff will ensure that your belongings are safe and that you get them back quickly after the performance.
 • You can have a drink in the foyers before and after the performance. The bar is also open during the interval. You can pay with your bank card. Would you like to eat something before the performance? Then you can visit one of the many restaurants and bars near the opera houses of Antwerp and Ghent. For a small appetite, we offer a few snacks in our foyers.
 • Would you like more information about upcoming performances? Don't forget to take the free OBV magazine with you when you visit.
 • Would you like to take a look in the theatre beforehand? Both opera houses offer guided tours every last Saturday of the month and Opera Antwerpen every last Sunday. It is best to book in advance as places are limited.
 • Smoking, eating and drinking are not allowed in the auditorium. It is also forbidden to take photographs or make videos during the performances. You can read our frequently asked questions on our website.

Would you like to stay up to date with all our activities? Follow us on Facebook and Instagram and subscribe to our newsletter.

See you soon!

Wat kan je verwachten?

Een avond bij Opera Ballet Vlaanderen is altijd onvergetelijk. Je beleeft er een mooie voorstelling in een unieke setting. De vriendelijke zaalmedewerkers staan altijd voor je klaar om je te helpen en de weg te wijzen in onze prachtige gebouwen. Op het podium mag je vernieuwende en ontroerende voorstellingen verwachten, met de beste artiesten uit binnen- en buitenland. Om te kunnen begrijpen wat er gezongen en gezegd wordt, kan je boven het podium de Nederlandse en Engelse vertaling meevolgen. En onder het podium, daar speelt ons groot Symfonisch Orkest. Kom langs en ervaar het met je eigen ogen en oren!

Hoe kan je een ticket kopen?

Via www.operaballet.be kan je eenvoudig een kaartje kopen. De prijs varieert, afhankelijk van het type voorstelling en je plaats, maar voor elk budget is er een stoeltje in de zaal. Zo heb je al een ticket vanaf 15 euro. Daarnaast bieden we ook heel wat verminderde tarieven aan. Krijg je graag persoonlijk advies over het programma (bijvoorbeeld over welke voorstellingen geschikt zijn voor kinderen) of hulp bij het bestellen van je tickets, contacteer dan de medewerkers van het bespreekbureau. Wil je meerdere voorstellingen bundelen? Wij bieden kleine en grote abonnementen aan in verschillende formules. Nog vragen? Stuur ons gerust een berichtje via Facebook of Instagram.

Hoe bereid je je voor op een voorstelling?

Enkele dagen voor de voorstelling krijg je van ons een e-mail met je ticketgegevens en wat achtergrondinformatie over de productie. Je kan de routebeschrijving raadplegen om te zien hoe je onze zalen vlot bereikt. Je vindt er routes voor fietsers, informatie over het openbaar vervoer en de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen. Kortom, alles wat je nodig hebt om zonder zorgen toe te komen.

Sommige mensen genieten het liefst onbevangen van een voorstelling. Anderen bereiden zich liever voor aan de hand van tekstmateriaal en audio-inleidingen die we gratis aanbieden via de website, het magazine, de sociale media of het programmaboek. Het mooi vormgegeven programmaboek geeft zowel een korte ‘instap’ die je wegwijs maakt in de materie, als langere reflecties over de thema’s waarop de productie focust. Wie wil kan ook 45 minuten voor elke operavoorstelling in onze foyers terecht voor een gratis inleiding: de ideale last-minute voorbereiding.

Handig om te weten

 • Er is geen dresscode. De tijd dat je in ruisende baljurk of smoking naar de opera ging, is al even voorbij. Feestelijk, fashionable of gewoon: wat je ook aantrekt, wij vinden dat je er stralend uitziet!

 • Kijk op voorhand goed naar het startuur van de voorstelling. Als je een half uurtje op voorhand aankomt, heb je voldoende tijd om rustig je jas weg te hangen en je plaats te zoeken. Eens de voorstelling begonnen is, houden we de deuren van de zaal dicht. Ben je te laat of verlaat je de zaal? Meestal is er een laatkomersmoment voorzien waarop je alsnog de zaal kan betreden. Het zaalpersoneel wijst je hierin de weg.

 • Vanwege de brandveiligheid en het comfort van onze bezoekers vragen we om jassen, paraplu’s, rugzakken… in de vestiaire te laten. Het zaalpersoneel zorgt ervoor dat je spullen veilig zijn en dat je ze na afloop van de voorstelling snel terugkrijgt.

 • Je kan zowel voor als na de voorstelling iets drinken in de foyers. Ook tijdens de pauze is de bar geopend. Betalen kan met je bankkaart. Wil je voor de voorstelling iets eten? Dan kan je terecht in een van de vele restaurants en bars in de buurt van de operahuizen van Antwerpen en Gent. Voor een kleine honger bieden we in onze foyers enkele versnaperingen aan.

 • Wil je graag wat meer info over komende voorstellingen? Vergeet bij je bezoek het gratis OBV-magazine niet mee te nemen.

 • Kom je graag op voorhand eens piepen in de zaal? In beide operahuizen kan je elke laatste zaterdag van de maand en in Opera Antwerpen ook op elke laatste zondag van de maand een rondleiding volgen. Reserveer best op voorhand, want de plaatsen zijn beperkt.

 • Roken, eten en drinken in de zaal is niet toegestaan. Ook mag er tijdens de voorstellingen niet gefotografeerd of gefilmd worden. Je kan onze huisregels nalezen op onze website.

Verdere praktische info over het verloop van onze voorstellingen vind je hier.

Blijf je graag op de hoogte van al onze activiteiten? Volg ons op Facebook en Instagram en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Tot gauw!


Sign up for our newsletter

Follow us