Now Playing: La clemenza di Tito

Welkom bij ons Now Playing aanbod, een spannend programma dat zowel informatief als inspirerend is. Via dit traject kunnen de leerlingen de wereld van opera, ballet en muziektheater verkennen, met speciale aandacht voor zowel de voorbereiding, het live gebeuren alsook de naverwerking in de klas.

Voorafgaand aan de voorstellingen ontvangen jullie informatie om de leerlingen voor te bereiden. Iets over de voorstelling, de visie van de regisseur, de artiesten, de creatieve processen die erbij betrokken zijn,... Leerkrachten kunnen deze informatie in hun lessen integreren, of de leerlingen zelfstandig aan het werk zetten. Met dit aanbod hopen we de verbeelding van jullie leerlingen te prikkelen en hen te inspireren om kunst op een dieper niveau te waarderen.

Ter voorbereiding

Het is altijd handig, zeker bij deze opera, om vooraf de synopsis even door te nemen. Zo krijg je een zicht op de belangrijkste personages, de intriges en weet je ook al of het goed of slecht zal aflopen (opgelet: SPOILER alert). Sommige namen in deze opera zullen jullie bekend in de oren klinken: ze zijn gebaseerd op echt bestaande personen uit de klassieke oudheid.

Om meer te weten te komen over de benadering van de regisseur kan je aanvullend het essay lezen van Milo Rau waarin hij zijn visie op hedendaags theater toelicht of dit interview dat onze collega van dramaturgie, Koen Bollen, heeft afgenomen van mezzosopraan Anna Goryachova, die de rol van Sesto vertolkt.

Is de vergeving geloofwaardig?

De titel La clemenza di Tito verwijst naar de vergevingsgezindheid van keizer Titus.
Hij werd bijna vermoord door zijn goede vriend Sesto, die hem om vergeving vraagt na zijn mislukte moordpoging.

Luister of kijk naar Sesto's aria Deh per questo en kijk eens naar de inhoud van zijn smeekbede.
Vind je zijn argumenten geloofwaardig? In een aria lijkt de tijd stil te staan en wordt er over één thema gereflecteerd.
Hoe helpen de muziek en de herhalingen om het hart van Tito te raken?

In de regie van Milo Rau stelt hij zich de vraag hoe geloofwaardig vergevingsgezindheid of liefdadigheid werkelijk is.
Kennen jullie politici en beroemdheden die aan liefdadigheid doen? Denk aan Angelina Jolie die zich jarenlang inzette voor vluchtelingen via de UN of Jacky Chan die ambassadeur is voor Unicef. Vaak zijn de camera’s dan niet ver te zoeken. Hoe geloofwaardig zijn hun daden nog als ze opschepperig gebruikt worden? Is er een verschil tussen geloofwaardige en ongeloofwaardige liefdadigheid? Welke argumenten heb je hiervoor?

Angelina Jolie Charity Work

De klassieke oudheid

Zoals al eerder aangegeven zijn de personages uit deze opera gebaseerd op echte personages uit de klassieke oudheid.
Meer nog: deze dualiteit binnen dit thema van vergevingsgezindheid kwam ook al voor in Seneca’s De clementia.

Omstreeks het jaar 55 na Chr. schreef de Stoïcijnse filosoof en politicus Seneca (4 v. Chr. – 69 n. Chr.) het traktaat Over de clementie, direct gericht aan de Romeinse keizer Nero. Als zijn belangrijkste mentor wilde Seneca aantonen dat een goede keizer rechtvaardig moet regeren. Met name in de rechtspraak moeten mildheid en empathie de bepalende factoren zijn. Nero werd echter al op jonge leeftijd tot een gevreesd keizer, toen hij – volgens de overlevering – zijn stiefbroer Britannicus liet vergiftigen en zo onweersprekelijk de enige rechtmatige erfgenaam werd. Enkele voorspoedige eerste regeringsjaren ten spijt werd Nero’s naam snel synoniem met die van een wrede tiran: hij liet zijn moeder doden, stuurde gruwelijke joden- en christenvervolgingen aan, stichtte mogelijks zelf de grote brand van Rome en liet op de vrijgekomen grond een enorm paleis bouwen. Seneca groeide zelf uit tot een machtig politicus en handelde soms lijnrecht tegen zijn ethische principes in, wat hem kritiek opleverde van tijdgenoten. Uiteindelijk werd Seneca door Nero beschuldigd van betrokkenheid bij een samenzwering en dwong de keizer hem tot zelfmoord.

Standbeeld van Nero en Seneca in het Prado te Madrid

Wistjedatje

Wist je dat de rol Sesto wordt gezongen door een vrouw? De rol van een jongeman werd in de 17-18de eeuwse opera vaak gezongen door een castraat. Later viel die eer meestal te beurt aan mezzo-sopranen. Het zijn vrouwen die de rol van een adolescent of jongeman spelen. In de opera noemen we dat een Hosenrolle of Breeches role.

Die hosenrolle

Zin in meer Now Playing?

Naar de overzichtspagina

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Volg ons